Svenska Furries Forum

Skogsrådet => Anslagstavlan => Förslagslådan => Ämnet startat av: quoting_mungo skrivet mån 25 augusti 2014, 17:24 CEST

Titel: Önskade tavlor
Skrivet av: quoting_mungo skrivet mån 25 augusti 2014, 17:24 CEST
Är det någon tavla du tycker fattas på forumet? Behöver Vattenhålet undertavlor för specifika, populära ämnen?

Svara på den här tråden med dina förslag!

Information som kan vara bra att inkludera:
Föreslaget namn: Har du ett förslag på ett fyndigt namn som passar in bland de andra tavlorna på forumet?
Beskrivning av tavla: Vad ska den här tavlan användas till? Vilken typ av diskussioner ska ske på den?
Kategori/undertavla till: Vilken kategori ska tavlan ligga under? Ska den vara undertavla till någon redan existerande tavla?
Motivering: Varför tycker du den här tavlan behövs? Vad skulle den tillföra till forumet?

Du måste inte svara på alla frågorna ovan, men ge så mycket information du kan.
Det finns ingen garanti att alla föreslagna tavlor skapas, men har du en bra motivering är chansen större.
Titel: Wanted boards
Skrivet av: quoting_mungo skrivet mån 25 augusti 2014, 17:28 CEST
Do you feel there's a board missing from the forum? Does the Watering Hole ("Vattenhålet") need sub-boards for specific popular topics?

Reply to this thread with your suggestions!

Information that may be useful to include:
Description of board: What is the purpose of this board? What type of discussions will be held on it?
Category/sub-board to: What category/section of the forum should the board be placed under? Should it be a sub-board to an already existing board?
Motivation: Why do you feel we need this board? What would it add to the forum community?

You don't have to answer all of the questions above, but please provide as much information as you can.
There's no guarantee every suggested board will be created, but chances improve with a good motivation.